Bài 2-3 : HTML Là Gì ? Những Đặc Điểm Của Nó ?

Bây giờ chúng ta đã dần dần dẫn nhập vào những nội dung chính . Và nội dung chính phải đi từ những điều cơ bản nhất . HTML là gì ? Tôi nghĩ câu hỏi này tôi có thể trả lời Andy ạ – Elly đáp ! Để phổ biến thông tin trên toàn […]

Bài 6 – Các Quy Tắc Chung & Cấu Trúc Một Tài Liệu Trong HTML

Xin chào các bạn . Tôi là Elly và hôm nay anh Andy vắng mặt rồi nhé ???? . Nên tôi xin phép thay mặt Andy trình bày với các bạn bài tiếp theo. Đối với mọi khía cạnh và công việc trong cuộc sống . Chúng đều có những quy tắc và chuẩn mực […]

LESS CSS – Hướng dẫn cơ bản cho người bắt đầu

Css thì rất đơn giản và dễ dàng để học, tuy nhiên nó lại có một giới hạn nhất định. Đặc biệt là khi bạn phải điều chỉnh lại nó. Bạn hãy tưởng tượng xem , khi bạn có hàng ngàn dòng css mà cần phải thay đổi một cái gì đó thì thật là […]