Những cuộc đối thoại với Rookie – Phần 1

Tác giả: conmale từ diễn đàn HVA. Đăng lại: Andy “Tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta nghĩ....