Bài 4 – Trang Mã Nguồn HTML Và Trang Web

0
269

Tệ thật. Hôm nay quả là một ngày không máy vui vẻ đối với tôi . Tôi gặp khá nhiều rắc rối. Có lẽ với một bài viết về chuyên môn sẽ khiến tôi bình tâm lại.

Hôm nay Elly cũng không có mặt . Tuần trước nghe nói là cô ấy có một dự định đi thăm các trẻ mồ côi ở cô nhi viện Thiên Sứ.

Hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu Mã nguồn HTML và Một trang Web là như thế nào .

Chúng ta có định nghĩa sau :

[box type=”info” ]

Trang mã nguồn HTML là một tệp văn bản bình thường gồm các kí tự ASCII, có thể được tạo ra bằng bất cứ trình *soạn thảo thông thường nào. Theo quy ước, tất cả các tệp mã nguồn của trang siêu văn bản phải có đuôi *là *.*html* hoặc *.htm.

[/box]

website

[box type=”info” ]

Khi trình duyệt (browser) đọc trang mã nguồn *HTML, *nó sẽ dịch các thẻ  *lệnh và hiển thị lên màn hình máy tính thì ta thường gọi là trang Web. Vậy trang *web không tồn tại trên đĩa cứng của máy tính *cục bộ. Nó là cái thể hiện của trang mã nguồn qua *vic *xử lý của trình duyệt.*

[/box]

Như sau này ta sẽ thấy, các trình duyệt khác nhau có thể hiển thị cùng một trang mã nguồn không hoàn toàn giống nhau.

[box type=”info” ]

Nói soạn thảo siêu văn bản tức là tạo ra trang mã nguồn HTML đúng quy *định để độ duyệt hiểu được và hiển thị đúng.*

[/box]

Sử dụng HTML để soạn thảo các trang siêu văn bản, về nguyên tắc cũng *không khác mấy so với dùng các bộ soạn thảo văn bản thông thường*. Chẵng hạn, trong soạn thảo văn bản thông thường, để làm nổi bật các tiêu đề ta phải đánh dấu nó và chọn cỡ to, căn chính giữa… Chương trình soạn thảo văn bản sẽ chèn các dấu hiệu thích hợp (ta không nhìn thấy được) vào đầu và cuối đoạn tiêu đề được chọn để thể hiện nó theo yêu cầu.

Với HTML c ng tương tự như vậy. Để làm nổi bật các tiêu đề ta cần đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đoạn tiêu đề bằng cặp thẻ Heading, ví dụ

. ..

. Bộ duyệt sẽ hiển thị đoạn này với cỡ chữ to hơn và căn chính giữa.

Ví dụ, dòng sau đây trong tài liệu HTML

Tiêu đề mức 1

sẽ được trình duyệt hiển thị thành
[box type=”success” ]

Tiêu đề *mc 1*

[/box]

Hiện nay có nhiều công cụ soạn thảo siêu văn bản mạnh như Microsoft FrontPage, Dream Weaver.. với giao diện trực quan và tự động sinh mã HTML, *cho phép soạn thảo siêu văn bản như soạn thảo thông thường.
Tuy nhiên, *việc tìm hiểu cú pháp của HTML, nắm vững ý nghĩa của các thẻ khác *
nhau vẫn rất cần thiết để có thể tạo ra các trang Web động, tương tác với người sử *dụng, tức là các ứng dụng Web sau này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here