Bài 2-3 : HTML Là Gì ? Những Đặc Điểm Của Nó ?

0
439

Bây giờ chúng ta đã dần dần dẫn nhập vào những nội dung chính . Và nội dung chính phải đi từ những điều cơ bản nhất . HTML là gì ?

WhatIsHtml

Tôi nghĩ câu hỏi này tôi có thể trả lời Andy ạ – Elly đáp !

Để phổ biến thông tin trên toàn cục, cần một ngôn ngữ phổ biến và dễ hiểu, một kiểu việc phổ biến tiếng mẹ đẻ mà toàn bộ các máy tính có thể hiểu được.  Ngôn ngữ phổ biến dùng bởi World Wide Web là HTML Hyper Text Markup Language).
HTML cho tác giả các ý nghĩa để:
Phổ biến các tài liệu trực tuyến với các heading, văn bản, bảng, danh sách,  ảnh,..v.v…

Truy tìm thông tin trực tuyến theo các liên kết siêu văn bản bằng việc kích vào một nút

Thiết kế các định dạng cho việc kiểm soát các giao dịch (transaction) với các thiết bị từ xa, đối với người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, tạo các sản phẩm, đặt hàng,.v.v…

Bao gồm spread-sheets, video clips, sound clips, và các ứng dụng trực tiếp khác trong các tài liệu của họ.
Các trang Web đầy sinh động mà bạn thấy trên World Wide Web là các trang siêu văn bản được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản hay HTML HyperText Markup Language. HTML cho phép bạn tạo ra các trang phối hợp hài  hòa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video, các mối liên kết đến các *trang siêu văn bản khác…*
Tên gọi ngôn ngữ dánh dấu siêu văn bản phản ánh đúng thực chất của công *cụ này:
*

Đánh dấu **(Markup)*: *HTML là ngôn ngữ của các thẻ đánh dấu **Tag. Các *thẻ này xác định cách thức trình bày đoạn văn bản tương ứng trên màn hình.*

Ngôn Ngữ (Language): *HTML là một ngôn ngữ tương tự như các ngôn ngữ *lập trình, tuy nhiên đơn giản hơn. Nó có cú pháp chặt chẽ để viết các lệnh thực 13 hiện việc trình diễn văn bản. Các từ khoá có ý nghĩa xác định được cộng đồng *Internet thừa nhận và sử dụng. Ví dụ b = bold, *ul = unordered list, …

Văn Bản **(Text): *HTML đầu tiên và trước hết là để trình bày văn bản và dựa *trên nền tảng là một văn bản. Các thành phần khác như hình ảnh, âm thanh, hoạt *hình.*. đều phải cắm neo vào một đoạn văn bản nào đó.

Siêu Văn Bản (Hyper): *HTML cho phép liên kết nhiều trang văn bản rải rác  *khắp nơi trên Internet. Nó có tác dụng che dấu sự phức tạp của Internet đối với  *người sử dụng. Người dùng Internet có thể đọc văn bản mà không cần biết đến văn *bản đó nằm ở đâu, hệ thống được xây dựng phức tạp như thế nào. HTML thực sự *đã vượt ra ngoài khuôn khổ khái niệm văn bản cổ điển.*

Cảm ơn Elly về những thông tin của cô. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về  Các đặc điể*m của siêu văn bản *

Điều tôi muốn đề cập đầu tiên đến các bạn là :

1/  Độc lập với phần cứng và phần mềm

HTML độc lập với phần cứng và phần mềm. Một tài liệu HTML được viết bằng một phần mềm soạn thảo cụ thể bất kỳ, trên một máy cụ thể nào đó đều có thể đọc được trên bất kì một hệ thống tương thích nào.

Điều này có nghĩa là các tệp siêu văn bản có thể được trình duyệt hiển thị trên MAC hay PC tùy ý mà không phải sửa chữa thay đổi gì. Sở dĩ có được tính *chất này là vì các thẻ chỉ diễn đạt yêu cầu cần phải làm gì chứ không cụ thể cần *làm như thế nào.

Cũng vì lẽ đó mà bạn không thể chắc chắn trang tài liệu siêu văn bản của *bạn sẽ hiện lên màn hình chính xác là như thế nào vì còn tuỳ theo trình duyệt thể *hiện các thành phần *HTML ra sao.
*Trong thực tiễn, HTML chỉ thực sự độc lập đối với phần cứng, chưa hoàn *
toàn độc lập đối với phần mềm. *Chỉ phần cốt lõi là chuẩn hoá, c n các phần mở rộng do từng nhà phát triển xây dựng thì không hoàn toàn tương thích nhau.

2/  Độc lp với khái niệm trang và *thtự các trang*

Một tính chất nữa là HTML độc lập với khái niệm trang. Văn bản được trình bày tùy theo kích thước của cửa sổ hiển thị: cửa sổ rộng bề ngang thì sẽ thu ngắn hơn, cửa sổ hẹp bề ngang thì sẽ được k o dài ra để hiển thị cho hết nội dung. Độ dài của văn bản HTML thực sự không bị hạn chế.

3/ Website và trang chủ **– homepage**

WebPage

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here