Home

[Singapore # 3] – Đi Lại

Hi, các bạn , Tiếp theo chap Sân bay Changi. Sau đây em xin review về phương tiện đi lại ở Singapore. Nhận xét ban đầu: “Phương tiên đi lại ở Singapore rất tốt. Bạn có thể đi khắp đất…

[Singapore # 2] – Changi Airport

Hi, các bạn, Chap này em sẽ review về sân bay tốt nhất thế giới Changi Airport – Tốt nhất thật đấy ạ. Website chính thức của sân bay Changi: Okay. Bước đầu tiên để đến Singapore các bạn…

Three Useful Hacks For JavaScript

Getting array items from behind to front If you want to get the array items from behind to front, just do this: var newArray = [1, 2, 3, 4]; console.log(newArray.slice(-1)); // [4] console.log(newArray.slice(-2)); // [3, 4] console.log(newArray.slice(-3)); // [2, 3,…

Angular 1 & Angular 2 0 – Key Differences

Hi there, I’m gonna compare between Angular 1 and Angular 2. Here’s some my opinions: Angular 2 is not upgrade of Angular 1. Angular 2 is completely rewritten Angular 2 is using TypeScript which is super strong. It seems with…

#1 – Tuổi Thơ

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày rong chơi mọi nơi, không lo nghĩ về tương lai, cũng chẳng màn về quá khứ. Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng dại khờ mau giận mau quên. Tôi sinh ra tại…