Dù không giành chiến thắng tại TechCrunch Disrupt vừa qua, nhưng CloudFlare là một trong những dịch vụ thú vị nhất tại hội nghị này. CloudFlare là một DNS đồng thời là mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network – CDN) phân tán, có nhiều tính năng bảo mật thú vị. CloudFlare hứa hẹn tăng độ truy cập website...
Khi chúng ta bắt tay vào học một ngôn ngữ, chúng ta thường học ngay cách tạo chương trình, cách thiết kế giao diện , viết mã cho chương trình v.v … Tuy nhiên một số khái niệm cơ bản chúng ta không nắm vững và đó là một hệ lụy khi sau này chúng ta tìm hiểu sâu...
    Dù có thích hay không , có muốn hay chẳng mong người ta yêu nhau vẫn nuôi trong tim những nghi ngờ về nhau ...   Nhưng khi yêu xin hãy tin nhau nhưng ...   ...   Gió lạnh làm ta nghi ngờ về sức chịu đựng của cây cỏ . Nắng ấm làm ta muốn thử 1 lần cho biết cái cháy ráp...
Xin chào các bạn. Hôm nay tôi có một chút thời gian. Nên viết ngắn về bài này vậy Hãy xem đoạn mã sau: usingSystem; usingSystem.Collections.Generic; usingSystem.Text; namespace_OOPpolymorphism { class Program { static voidMain(string args) { Childobjchild = new Child(); Console.WriteLine(Result is + objchild.methodA().ToString()); Console.Read(); } } class Parent { public intmethodA() { returnmethodB() * methodC(); } public virtual intmethodB() {...
Getting array items from behind to front If you want to get the array items from behind to front, just do this: var newArray = ; console.log(newArray.slice(-1)); // console.log(newArray.slice(-2)); // console.log(newArray.slice(-3)); // console.log(newArray.slice(-4)); // Shorter conditions: If you wanna execute a function depends from true. You can use this way: if(condition) { doSomething(); } or: condition && dosomething(); Set default values to variable by using "||" var a; console.log(a); //undefined a...
Hi! I'm Andy. I'm a Software Engineer. I like technology and travelling. "Life is not fair - get used to it !"
0FansLike
96FollowersFollow
0FollowersFollow

Don't miss