Bài 4 – Mảng (Array) Và Kiểu Chuỗi Kí Tự (String)

0
502

Xin chào . Đã lâu không gặp, có v4 tôi đã bỏ lơ chuyên mục này khá lâu . Thành thật xin lỗi các bạn. Dào này tôi khá bận. Nào bây giờ hãy tiếp tục để tránh mất thời gian.

Này Boo

– “Cậu tìm hiểu C# đến đâu rồi ? “.

– “Đã tìm xong kiểu mảng và kiểu chuỗi trong C# . Tôi rất lấy làm sung sướng khi C# hỗ trợ hai kiểu dữ liệu này khá mạnh ” – Boo đáp trong sự vui vẻ.

– “Vậy thì hôm nay hãy cùng chia sẻ với mọi người đi nào ! ” – Tôi đáp và mong chờ Boo sẽ thoải mái chia sẻ nó.

– “Ok Andy . Hãy bắt đầu !”.

[box type=”info” ]

Mảng Là Gì ?

Mảng là một nhóm những biến có cùng một kiểu dữ liệu. Những biến này được lưu trữ trong bộ những vùng bộ nhớ kế tiếp do đó mảng cho phép truy xuất và thực thi đến từng phần tử trong mảng.

[/box]

Array

[box type=”info” ]

Công thức khai báo một mảng
Datatype[] variableName = new Datatype[number of elements];
Trong đó:
number of elements: là số phần tử của mảng
Datatype: kiểu dữ liệu mà mảng lưu trữ
variableName: là tên mảng.

[/box]

Ví dụ:

// mảng kiểu int int[] iarray = new int[5]; // mảng kiểu string string[] sarray = new string[6];

Ví dụ: cách khai báo khác

string[] sarray2 = { Welcome, to, C# Array };

Khi lập trình, tùy theo điều kiện chương trình mà bạn có thể chọn lựa một trong hai cách trên.

Làm thế nào để truy xuất đến các phần tử trong mảng các bạn nhỉ ?

[box type=”info” ]

Để truy xuất đến một phần tử trong một mảng chúng ta sử dụng chỉ số của phần tử trong mảng, ví dụ với mảng iarray ở trên, chúng ta sẽ lấy được giá trị của của phần tử thứ 3 trong mảng như sau:

[/box]

// Truy xuất đến phần tử thứ 3 trong mảng int iValue = iarray[2]; // Gặp lỗi nếu truy xuất đến phần tử không nằm trong mảng int iValue = iarray[5];

Để truy xuất đến phần tử thứ 3, chúng ta dùng chỉ số 2, như thế, chỉ số để đánh dấu các phần tử trong mảng xuất phát từ 0.
Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy khi thực thi, chương trình báo lỗi ở dòng int iValue = iarray[5], do phần tử thứ 6 không tồn tại trong mảng.

Vậy là chúng ta tạm kết thúc kiểu dữ liệu mảng ở đây . Ngay sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn kiểu dữ liệu chuỗi trong C#.

[box type=”info” ]

Dữ liệu kiểu chuỗi

kiểu dữ liệu chuỗi lưu giữ một mảng những ký tự.

[/box]

[box type=”info” ]

* Khai báo và sử dụng*
Kiểu dữ liệu chuỗi khá thân thiện với người lập trình trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, kiểu dữ liệu chuỗi lưu giữ một mảng những ký tự (charater). Để khai báo một chuỗi chúng ta sử dụng từ khoá string tương tự như cách tạo một thể hiện của bất cứ đối tượng nào:

[/box]

string chuoi; chuoi = Learning C#;

chúng ta cũng có thể gán giá trị cho chuỗi ngay khi khởi tạo như sau:

string chuoi = Learning C#;

Các bạn có thể tham khảo thêm về kiểu dữ liệu chuỗi ở đây : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/362314fe.aspx

Đơn giản không nào . Vậy là chúng ta đã hiểu thêm về kiểu dữ liệu mảng và chuổi trong C# .

Xin cảm ơn Boo . Và xin gặp lại các bạn vào bài viết tiếp theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here