Có khi nào các bạn viết mã trong C# và bắt gặp trường hợp một phương thức mà nó có nhiều cách truyền dữ liệu vào không ?

Nếu bạn gặp trường hợp đó và không biết nó là gì và tạo nó ra sao . Thì bài viết hôm nay sẽ giúp bạn khai sáng vấn đề đó

shapes

Method Overloading xuất hiện khi trong một class có từ hai hàm có cùng tên. Có hai kiểu Method Overloading:

  • Function Overloading dựa trên kiểu giá trị tham số truyền vào.
  • Function Overloading dựa trên số lượng tham số truyền vào.

Ví dụ

class Library { // Function Overloading public void insertbooks(int id) { // } public void insertbooks(int id, int type) { // } public void insertbooks(string id, int type) { // } }

Ba hàm insertbooks ở trên là một ví dụ về function overloading trong lập trình C#. Trong khi hàm thứ nhất và thứ 2 là overloading theo số lượng tham số, và hàm thứ 3 với hàm thứ 2 là overloading theo kiểu tham số truyền vào.

Kết thúc bài này ở đây . Nó khá ngắn nên chúng ta sẽ đi tiếp qua bài tiếp theo và cùng tìm hiểu về  Constructor & Destructor

Comments

comments

SHARE
Next articleBài 1 – Hello C#
Hi! I'm Andy. I'm a Software Engineer. I like technology and travelling. "Life is not fair - get used to it !"