Bài 1 – Hello C#

0
283

Có lẽ ở bất kỳ ngôn ngữ nào chương trình đầu tiên bạn viết có lẽ là Hello World . Ở C# cũng không ngoại lệ . Để bắt đầu với ngôn ngữ này . Chúng ta cũng sẽ làm như thế.

Đầu tiên bạn mở Visual Studio (Tôi dùng phiên bản 2013) -> File – > New -> Project và chọn ứng dụng Console Application ( Đừng quên chọn tab ngôn ngữ C# nhé )

Screenshot (7)

Name : Gỏ tên ứng dụng của bạn

Location : Chọn nơi lưu Project của bạn

Sau đó bấm OK để chương trình tạo một Project mới. Có giao diện như sau :

Screenshot (9)

Bây giờ hãy thử viết đoạn mã sau vào chương trình :

Console.WriteLine(“Hello World !”); Console.ReadLine();

Screenshot (10)

Nào bây giờ hãy nhấn F5 hoặc sử dụng menu . Debug -> Start Debugging . Và chúng ta nhận được kết quả như sau :

Screenshot (11)

Vậy là chúng ta đã hoàn thành một chương trình viết bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET Framework . Các bạn thấy  thế nào . Đơn giản nhỉ ?


Nào hãy cùng tôi tìm hiểu cấu trúc Project này nhé :

[box type=”info” ]

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

[/box]

Đây là các thư viện trong bộ .NET Framework nó chứa các phương thức và hàm xử lý mà chúng ta sử dụng Ví dụ như : Console.WriteLine hoặc Console.ReadLine mà chúng ta sử dụng ở trên .

Để sử dụng một thư viện chúng ta dùng từ khóa : using

*Namespace và Class *

Mọi đối tượng của một chương trình C# đều phải đặt trong một class (hay lớp ) và các class này sẽ được đặt trong một Namespace (dịch ra tiếng việt là không gian tên). Các Namespace phải có tên khác nhau, các class trong các namespace khác nhau thì có thể trùng tên. Khi đó tên các class sẽ được phân biệt bởi namespace chứa nó.

Một ví dụ mô phỏng về Namespace và Lớp đó là: Hà Nội và TP.HCM đều có đường mang tên Trần Hưng Đạo, nhưng rõ ràng là con đường Trần Hưng Đạo ở hai nơi hoàn toàn khác nhau mặc dù vẫn có chung tên Trần Hưng đạo. Vậy ta nói Hà Nội và TP.HCM là hai namespace chứa hai lớp có cùng tên “Trần Hưng Đạo”.

Toán tử “.” Như vậy để gọi một bạn Hoa bạn phải gắn vào lớp học của bạn ấy Hoa lớp tin 1 chẳng hạn. C# cung cấp cho bạn một toán tử dùng để gọi ra các lớp của một namespace đó là toán tử “.”. Nếu muốn gọi ra một lớp trong một namespace bạn sử dụng cú pháp sau: Namespace.Class
Ví dụ HANOI.TranHungDao, viết như thế này để chỉ đến con đường Trần Hưng Đạo tại Hà Nội, hoàn toàn khác với con đường TranHungDao o TPHCM được viết với dạng TPHCM.TranHungDao.
Sử dụng lớp System.Console để nhập/ xuất dữ liệu. Lớp System.Console đây là lớp thường đường sử dụng trong các chương trình Console để đọc và ghi ra màn hình các giá trị text.

Ở chương trình, chúng ta sử dụng:

[box type=”info” ]

//Ghi dữ liệu ra màn hình

Console.WriteLine(“Hello World !”);

//Đọc dữ liệu

Console.ReadLine();[/box]
Một số hàm thường dùng
[box type=”info” ]

Console.Read(): Đọc dữ liệu từ bàn phím

Console.ReadLine(): Đọc dữ liệu từ bàn phím và đưa con trỏ xuống dòng dưới.

Console.Write(): Ghi dữ liệu ra màn hình

Console.WriteLine(): Ghi dữ liệu ra màn hình và xuống dòng.

[/box]

Câu lệnh và khối lệnh Từ chương trình đầu tiên trên, các bạn đã phần nào hình dung được về ngôn ngữ C#.
Các bạn hãy hình dung câu lệnh trong lập trình giống với một câu văn trong văn bản. Nó cũng cần tuân theo những quy tắc nhất định. Nếu ngôn ngữ trong đời sống bạn phải diễn đạt cho mọi người xung quanh hiểu thì trong ngôn ngữ lập trình một câu lệnh được viết với mục đích làm cho trình biên dịch hiểu. Chúng ta tuân thủ một số quy tắc sau khi lập trình với ngôn ngữ C#:

Câu lệnh trong C# luôn được kết thúc bằng dấu “;”

Bạn có thể có một đoạn văn gồm nhiều câu văn diễn tả một nội dung nào đó. Bạn cũng có thể gom nhiều câu lệnh thành một khổi lệnh để làm một công việc.
Bạn có thể gom lại thành một khối như sau:

[box type=”info” ]{

Câu lệnh 1;

Câu lệnh 2;

Câu lệnh 3;

}[/box]

Khối lệnh sẽ được đặt trong cặp dấu móc đơn “{}”

Vậy là chúng ta kết thúc bài đầu tiên . Tôi khá thoải mái khi viết xong một chương trình cơ bản thế này . Nó khai sáng trong tôi một ngôn ngữ mới và tạo được bước tiến đầu tiên để tôi theo đuổi nó . Lúc này tôi chợt suy nghĩ tới anh bạn của tôi Boo . Không biết anh bạn tôi đã tìm hiểu tới đâu rồi nhỉ ?

[box type=”download” ]

Download Project Hello World

[/box]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here