Three useful hacks for JavaScript

Getting array items from behind to front If you want to get the array items from behind to front, just do this: var newArray = ; console.log(newArray.slice(-1)); // console.log(newArray.slice(-2)); // console.log(newArray.slice(-3)); // console.log(newArray.slice(-4)); // Shorter conditions: If you...

Chia sẻ giáo trình Pro AngularJS có giá 45$

AngularJS là một framework hàng đầu cho việc xây dựng các ứng dụng JavaScripts với sự năng động, tận dụng khả năng của các trình duyệt hiện đại và các thiết bị. AngularJS được phát triển bởi...

Angular model object with JavaScript classes

Hello there, Today I will share with you how can declare an object model in Angular with JavaScript. var myApp = angular.module('myApp', ); Now. We will write a factory for declaring an object model. myApp.factory('students', function () { //constructor var...

Hướng dẫn AngularJS – Xây dựng một App sử dụng kỹ thuật Directives và...

Heyho. Xin chào, Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng một ứng dụng AngularJS bằng cách sử dụng 2 kỹ thuật đặc trưng của nó là Directives and Data Binding. AngularJS thì...

Chia sẻ giáo trình Pro jQuery 2.0 có giá 60$

jQuery 2.0 là phiên bản mới nhất của Framework JavaScripts – jQuery. jQuery thích hợp cho những trình duyệt web hiện đại, nó cung cấp một API mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng...

Hướng dẫn AngularJS

AngularJS có thể mở rộng HTML và thêm những thẻ mới AngularJS là một sự lựa chọn hoàn hảo để làm những ứng dụng Single Page Applications (SPAs). AngularJS dễ dàng học và tiếp thu! Học AngularJS...
Hi! I'm Andy. I'm a Software Engineer. I like technology and travelling. "Life is not fair - get used to it !"
0FansLike
103FollowersFollow
0FollowersFollow

Don't miss