Chia sẻ giáo trình Pro jQuery 2.0 có giá 60$

jQuery 2.0 là phiên bản mới nhất của Framework JavaScripts – jQuery. jQuery thích hợp cho những trình duyệt web hiện đại, nó cung cấp một API mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng Web. Nó nhanh chóng trở thành công cụ được các nhà phát triển Web tin dùng và lựa chọn trên toàn […]