[SG#1] – Con đường tới đảo quốc Sử tử.

  Hiện tại thì em đã làm việc ở Singapore được tầm hơn 1 năm. Nói sơ qua về yêu cầu để làm việc tại Singapore: Singapore là đất nước chú trọng hiền tài. Vậy nên các bạn có tài, đặc biệt về nghành công nghệ thông tin – (Vì Singapore đang đi lên Quốc […]