Chia sẻ miễn phí Ebook Pro ASP.NET 4.5 in C# có giá 42$

0
312

ASP.NET 4.5 được phát triển bởi Microsoft. Vẫn là sự lựa chọn cho việc tạo ra các trang web động. Cung cấp cho các nhà phát triển với sức mạnh và sự linh hoạt.

PRO ASP.NET 4.5 in C#, 5th Edition là quyển sách đầy đủ nhất về ASP.NET mà bạn đang cần tìm. Ẩn bản thứ 5 này cung cấp cho các bạn mọi thứ cần thiết để tạo ra trang web ASP.NET và được thiết kế rất tốt. Bắt đầu với những khái niệm cốt lõi của quyển sách và tiến triển đều đặng thông qua các kỹ năng chuyên nghiệp. Bạn sẽ hiểu được làm thế nào để truy vấn cơ sở dữ liệu, hay xem xét vô số các tác dụng của XML. Trãi qua quá trình tìm hiểu và thực hành để đảm bảo rằng web của bạn sẽ vững chắc trước những kẻ xâm nhập. Cuối cùng bạn sẽ xem xét các chủ để nâng cao như sử dụng các yêu cầu xử lý từ máy khách với jQuery & Ajax.

Tôi xin cam đoan rằng khi dành thời gian để đọc quyển sách này bạn sẽ không phãi phí hoài thời gian bỏ ra. Khi đọc xong bạn sẽ đủ tự tin để làm việc với nền tảng ASP.NET một cách tốt nhất.

Bạn sẽ học được những gì?

  • Hiểu được tại sao ASP.NET rất đặc biệt. Những nguyên tắc cơ bản của nó là gì? Visual Studio hoạt động thế nào? Làm thế nào tạo các dứ án ASP.NET và cuối cùng tạo ra các ứng dụng đầy đủ.
  • Làm quen với Web API, một trong những bổ sung mới nhất trong ASP.NET 4.5, và hiểu làm thế nào để sử dụng nó và tích hợp nó trong những dự án hiện có của bạn
  • Khám phá và tìm hiểu về Entity Framework. Làm sao để sử dụng nó và liên kết dữ liệu với các ứng dụng web.
  • Tim hiểu về các phương thức bảo mật của ASP.NET và cách sử dụng chúng tốt nhất
  • Kiểm tra chi tiết các kỹ thuật nâng cao về giao diện người dùng. Bao gồm kiểm soát người sử dụng, điều khiển máy chủ, điểu khiển controls và client-side JavaScript.
  • Sử dụng HTML & jQuery để tạo nên một trang web mang phong cách hiện đại

Quyển sách này dành cho ai?

Quyển sách này phát triển nhằm mục đích chia sẻ những hiểu biết cơ bản về .NET Framework. Người muốn tìm hiểu làm thế nào để sử dụng nó trong môi trường chuyên nghiệp. Các bạn đọc chưa có những cơ sở này sẽ được phục vụ tốt nhất bằng quyển sách *Beginning ASP.NET 4.5 in C# *trước khi bắt đầu đọc quyển sách này.

Link tải Ebook:

[Pro ASP.NET 4.5 in C#](http://1drv.ms/1UM6iP6)

Password : **vnwao.com**

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here