Default image

Andy

My name is Andy D. Ng, a Full Stack Developer. I have a passion for learning and sharing my knowledge with others as public as possible. I’m currently working on Unme, a mobile application to share photos/wallpaper. I’m looking forward to working with Wiredash SDK, it's a great SDK and has potential in the future. I regularly write articles on https://imandynguyen.com/, you can also ask me about: React, React Native, Flutter, and Node I like to travel, I've been worked in several countries such as Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Fun fact: I'm a coffee addict

CloudFlare Là Gì ? Sử Dụng Nó Ra Sao ?

Dù không giành chiến thắng tại TechCrunch Disrupt vừa qua, nhưng CloudFlare là một trong những dịch vụ thú vị nhất tại hội nghị này. CloudFlare là một DNS đồng thời là mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network…

Bài 1 – World Wide Web Là Gì ?

Thật sự mà nói tôi đã gia nhập thế giới Internet được 10 năm rồi . Ấy vậy mà có những thứ nhỏ nhặt tôi vẫn thường sử dụng mà không để ý đến như cái chúng ta đang đề…

Giới Thiệu Về HTML

Xin chào các bạn . Vậy là chúng ta đang bước sang một công nghệ mới . Nói mới là do đây là bài viết đầu tiên của tôi ở chuyên mục này . Nó cũ vì do khái niệm…